Aloe vera for prevention of radiation-induced dermatitis

A systematic review and cumulative analysis of randomized controlled trials

www.frontiersin.orgTingting Wang1www.frontiersin.orgJian Liao2www.frontiersin.orgLiying Zheng3www.frontiersin.orgYi Zhou4www.frontiersin.orgQianru Jin5Yanjing Wu6*

Background:

Aloe vera were frequently reported to reduce the risk of radiation-induced dermatitis (RID), but the quantitative results from all the relevant studies were not presently available. This study sought to conduct a cumulative analysis to better clarify the preventive effects of aloe vera in RID.

Methods:

MEDLINE (PubMed), Cochrane, EMBASE, PsychINFO, Web of Science, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), and Wan Fang Database were utilized for identifying the eligible randomized controlled trials (RCTs) without language restrictions, up to March 2022. The pooled incidence of RID was conducted by the Relative risk (RR) with its 95% confidence interval (CI) through the STATA software under a random-effects model. This systematic review and cumulative analysis were registered on PROSPERO (ID: CRD42022335188).

Conclusion:

The current cumulative analysis revealed that patients pretreated with aloe vera were less likely to suffer from RID than the controls without using aloe vera. Based on this finding, the prophylactic application of aloe vera might significantly reduce the incidence of RID, especially in Grade 2 and Grade 3 RID. Further large-sample multicenter RCTs are still warranted to confirm these findings and for better clinical application.

Based on the current evidence, pre-treated with aloe vera was reinforced to significantly reduce the incidence of RID as compared with the conventional treatment. Aloe vera could be served as a standardized product in the prevention or treatment of RID in patients with malignancies, especially for breast cancer and nasopharyngeal carcinoma. On account of the small quantity of relevant RCTs, the conclusions should be interpreted carefully. In the near future, further multicenter RCTs with a large sample size would be required to confirm this finding.

Vertaling In het Nederlands

Achtergrond:

Aloë vera werd vaak gemeld als een vermindering van het risico op door straling veroorzaakte dermatitis (RID), maar de kwantitatieve resultaten van alle relevante studies waren momenteel niet beschikbaar. Deze studie beoogde een cumulatieve analyse uit te voeren om de preventieve effecten van aloë vera bij RID beter te verduidelijken.

Methoden:

MEDLINE (PubMed), Cochrane, EMBASE, PsychINFO, Web of Science, China National Knowledge Infrastructure (CNKI) en Wan Fang Database werden gebruikt om de geschikte gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) te identificeren zonder taalbeperkingen, tot maart 2022. Het gepoolde voorkomen van RID werd uitgevoerd door middel van de relatieve risico (RR) met een betrouwbaarheidsinterval van 95% (CI) met behulp van de STATA-software in een random-effects model. Deze systematische review en cumulatieve analyse werden geregistreerd op PROSPERO (ID: CRD42022335188).

Conclusie:

De huidige cumulatieve analyse toonde aan dat patiënten die behandeld waren met aloë vera minder kans hadden op RID dan de controles die geen aloë vera gebruikten. Op basis van deze bevinding kan de profylactische toepassing van aloë vera de incidentie van RID aanzienlijk verminderen, vooral bij RID van graad 2 en 3. Verdere multicenter RCT’s met een groot aantal deelnemers zijn nog steeds nodig om deze bevindingen te bevestigen en voor een betere klinische toepassing.

Op basis van het huidige bewijsmateriaal is voorbehandeling met aloë vera versterkt om de incidentie van RID aanzienlijk te verminderen in vergelijking met de conventionele behandeling. Aloë vera kan worden gebruikt als een gestandaardiseerd product bij de preventie of behandeling van RID bij patiënten met maligniteiten, vooral bij borstkanker en nasofaryngeaal carcinoom. Vanwege het kleine aantal relevante RCT’s moeten de conclusies voorzichtig worden geïnterpreteerd. In de nabije toekomst zouden verdere multicenter RCT’s met een groot aantal deelnemers nodig zijn om deze bevinding te bevestigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *